Šokink

Význam: urážlivý, pohoršlivý, šokující

Další cizí slova

Sketovat

zpívat sketem

Neologizmus

jaz. novotvar

Perspirace

dýchání kůží

Rezistentní

odolný, vzdorující; projevující odpor

Notebook [noutbuk]

typ malého přenosného osobního počítače

Extrusivní

vyvřelý