Solsticiální

Význam: slunovratový

Další cizí slova

Absurdum

co je sporné, nelogické, nemůže platit současně

Diversant

záškodník

Cedent

postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo

Alotrium

nezbednost

Pythický [pitycký]

dvojsmyslný, záhadný, nejasný

Snack [snek]

přesnídávka, rychlé pojedení, občerstvení; snack-bar