Sonar

Význam: akustický zaměřovač; ultrazvukový lokátor, hydrolokátor

Další cizí slova

Teleservis

televizní přehled nabízených služeb

Mitóza

nepřímé dělení buněčného jádra

Epistemologie

teorie poznání, gnozeologie, noetika

Koitus

soulož, pohlavní styk, kopulace

Regulátor

zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel

Dezo-

první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním nežádoucích pachů