Spiro-

Význam: první část složených slov, mající význam dech, dýchání, dechový

Další cizí slova

Termodifuse

tepelná difuze

Holt

inu, zkrátka a dobře

Distální

okrajový, vzdálený od středu těla

Diamagnetismus-

vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole

Titilace

lehké, mírné svědění

Judicurum remedium

soudnictví