Spirocheta

Význam: spirálovitá bakterie

Další cizí slova

Polemisovat

vést polemiku, diskutovat

Ped

strukturní element půdy

Brief [bríf]

zpráva, stručná informace

Aurit

slitina kovu se zlatem

Komanditista

společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu

Minilab

automatizované zařízení na zpracování barevného fotografického materiálu