Squaw 1. [škvó]

Význam: indiánská žena, dívka; 2. ženská, baba

Další cizí slova

Voyeurismus [ voajérizmus]

sexuální úchylka charakterizovaná vybíjením, sexuálního vzrušení tajným, pozorováním pohlavního styku jiných lidí, voyeurství

Koleopterologie

nauka o broucích

Introjekce

vcítění, vkládání do vědomí, prožitek

Astenopie

slabozrakost, chabozrakost, nezřetelné vidění

Perifráze

opisně vyjádření

Utilita

užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti