Stratovize

Význam: vysílání televizním vysílačem umístěným vysoko nad územím, které má být signálem pokryto, např. z družice

Další cizí slova

D. kyselina

nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA

Galej

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra

Mappá

látkový obal na tóru

Kameralistika

nejstarší způsob účetnictví

Salon

přijímací, společenská místnost; výstava (obrazů, automobilů)

Renegát

odpadlík, přeběhlík, odrodilec