Striktní

Význam: přísný, strohý, přesný, nesmlouvavý

Další cizí slova

Interpunkce

členění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů

Plazma

1. silně ionizovaný plyn, čtvrté skupenství hmoty; 2. krevní p. tekutina obsahující krevní bílkoviny

Kruposní

pablánovitý, vláknitý

Elektromobil

automobil poháněný elektrickým motorem

Granit

žula

Acuto [akúto]

ostře, pronikavě