Strofa

Význam: sloka

Další cizí slova

Homomorfóza

náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu

Duální

dvojkový, binární

Etablovat

zařizovat, zavádět, zařídit, za vést, umístit; usadit se

Tropiko

jemná, vzdušná vlněná tkanina, tropikal

Demobilizace

zrušení válečné pohotovosti armády; převedení hospodářství do mírového stavu

Numerale

číslovka