Stroncium

Význam: stříbrobílý lesklý prvek ze skupiny alkalických zemin

Další cizí slova

Diagenese

soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním

Izobata

hloubková vrstevnice

Pragocentrismus-

zdůrazňování významu a prosazování role Prahy jako politického a organizačního ústředí

Okultní

okultistický; tajný, skrytý; zrakem nezjistitelný

Kinogram

série snímků zachycující tentýž objekt v jednotlivých fázích, rozfázování pohybu

Oratorium

vokálně-instrumentální hudební skladba; modlitebna, oratoř