Substance

Význam: podstata, neměnný základ, trvalý subjekt; hmota, látka

Další cizí slova

Korporativizmus

italská varianta fašistické ideologie

Centaur [kentaur]

bytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)

Isolace

oddělení, odloučení, osamocení; zamezení pronikání; opatření proti pronikání

Yield [jíld]

výnos cenných papírů v poměru k jejich tržní hodnotě

Novéna

devítidenní pobožnost

Impeachment

pohnání před soud státního úředníka pro zneužití své moci, pro jiné prohřešky nebo pro neschopnost