Suflé

Význam: kyprý, nakypřený; nákyp zlehčený sněhem z bílků

Další cizí slova

Dekadence

úpadek, úpadkovost; umělecký směr přelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus

Piedestal

podstavec sochy; vyvýšené místo, povýšenost; význačné postavení

Synonymum

slovo stejného nebo podobného významu, souznačné slovo

Dealer [dýler]

pověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů

Macramé [makramé]

technika vázání krajek do uzlů, drhání

Tau

v řecké abecedě znak pro hlásku t