Sufóza

Význam: mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou

Další cizí slova

Tender

1. veřejná nabídková soutěž, výzva; 2. zásobník paliva a vody pro parní lokomotivy

Homo faber

člověk kovář, jako bytost vyrábějící

Kastrum

ohrazené místo, pevnost, tvrz, hrad

Sofizma

úmyslné klamný důkaz, zdánlivá správnost

Pauperizace

snižování ekonomické úrovně, zbídačování, chudnutí

Skořepy nosní

malé kosti pokryté nosní sliznicí rozdělující nosní průduchy