Sukubus

Význam: smilná čarodějnice, ženský démon

Další cizí slova

Materialismus

názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením; sledování pouze hmotného zájmu, prospěchu

Terra ignota

neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra incognita

Armatura

1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků

Parenthese

vsuvka

Bioklimatologie

obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech

Brakýř

lovecký pes užívaný k nahánění, štvaní a stavění lovné zvěře, honič