Sumář

Význam: souhrn, stručný přehled

Další cizí slova

Tense

napětí; tlak

Depolymerizace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

Promotor

1. vysokoškolský hodnostář provádějící promoci; 2. látka zvyšující aktivitu katalyzátoru

Eskamotér

kdo předvádí eskamotáž, iluzionista, žonglér; kdo obratně zachází s argumenty, demagog

Dysrytmie

porucha pravidelné činnosti některého orgánu, pohybu nebo mluveného projevu

Šachta

vhloubený výkop, jehož největším rozměrem je hloubka; svislá někdy i šikmá chodba sloužící k dopravě vytěžené nerostné suroviny, hlušiny, pomocných materiálů (dle RNDr.I.Smolenové)