Swing

Význam: rytmický styl džezové hudby; houpavý taner

Další cizí slova

Wedgwood [vedžvúio]

jemná pórovitá keramická hmota

Triklinický

trojklonný

Makrostav

stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)

Šarivary

1. středověká veselice s pestrým rejem a artistickými kousky; 2. hromadné vystoupení artistů; společné finále všech účinkujících v cirkusovém představení

Desorpce

uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci

Cyklamenový

růžovofialový (barva), cyklický, kruhový, pravidelně se opakující, periodický