Synastrie

Význam: porovnání horoskopů v astrologii

Další cizí slova

Hypokoristika

zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)

Kuratela

opatrovnictví, instituce opatrovníka

Hierogram

hieroglyfický nápis

Tahara

v islámu čistota získaná rituálním umytím před modlitbou

Asymptotický

chovající se jako asymptota

Slump [slamp]

náhlý pronikavý pokles cen nebo kurzů na burze