Syndik

Význam: zplnomocněný zástupce nebo představitel

Další cizí slova

Pachy-

první část složených slov mající význam tloušťka

Metroragie

chorobné krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus

Komando

1. útočný oddíl, speciální jednotka; bojůvka; 2. velitelství, komandatura; velení, vláda, moc; 3. v nacistických koncentračních táborech pracovní skupina vězňů

Cirrus

řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků

Saros

období (18 let a 11 dnů), po němž se téměř přesně opakují zatmění Slunce a Měsíce

Abak

1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů