Tabakismus

Význam: kuřáctví, závislost na nikotinu

Další cizí slova

Showbyznys

umělecký svět a podnikání v něm

Sokl

pata podstavce, zdi

Profuzní

mohutný, silný; hojný, přílišný; nadbytečný, dalekosáhlý

Sterilita

1. neplodnost, jalovost; 2. stav předmětů bez choroboplodných zárodků dosažený sterilizací

Solitér

samotář; jednotlivě se vyskytující věc, jednotlivost

Razantní

prudký, průbojný, důrazný