Tartan

Význam: druh vzoru a barevné kombinace na vlněné skotské látce; plast používaný jako povrch atletických drah

Další cizí slova

Antihidrotikum

látka omezující sekreci potních žláz

ISIN

označení akcií na jménu

Eukaryo

eukaryo(n)ta, -o(n) -- biol. organismy (prvoci, rostliny, živočichové), jejichž buňky mají individualizované a oblaněné jádro (opak: prokaryonta)

Konstruktivní

tvořivý, činorodý

Antagonizmus

rozpornost, protikladnost, protichůdnost

Tonalita

vztah jednotlivých tónů a akordů hudební skladby k jedné hlavní tónině