Teniáza

Význam: střevní parazitární onemocnění vyvolané tasemnicí

Další cizí slova

Astigmatizmus

1. porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky; refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto ne

Soaré

večírek, společenský večer

Absorpční

Od slova absorpce. Pozor změna souhlásky: absorpce, ale absorbovat.

Byznys

obchod, obchodování; povinnost, úkol, starost

Paronymum

slovo vnější podobou podobné jinému, ale významem odlišné

Stratus

vrstva; sloha, šedá jednotvárná vrstva oblaků