Tense

Význam: napětí; tlak

Další cizí slova

Excitans

dráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánů

Razantní

prudký, průbojný, důrazný

Óda

oslavná lyrická báseň

Genre [žánr]

typ významové a kompoziční výstavby s principy společnými určitému okruhu uměleckých děl, obor, druh; výtvarné nebo literární zobrazení denního života

Isobara

křivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu

Pensionát

ústav k výchově mládeže (obv. dívek) s ubytováním a celým zaopatřením