Teofagie

Význam: obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili

Další cizí slova

Preferovat

zvýhodňovat, dávat přednost

Konkretizace

upřesnění, uskutečnění, realizace

Surting [sérfing]

1. jízda, např. na prkně na vlnách mořského příboje, surfování; 2. vyhledávání informací v komunikační síti

Herbicid

chemický prostředek na hubení plevele

Megaron

v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní

Juke

cizokrajná dřevina; pokojová rostlina s bílým květenstvím