Teratogenese

Význam: vznik a vývoj vrozené vady

Další cizí slova

Kakadu

druh papoušků s velkým chocholem na hlavě a silným zobákem

Util

pomyslná jednotka užitečnosti předmětu

Glajchšaltovat

jednostranně obv. násilně usměrňovat, usměrnit k strohé jednotě, uniformitě

Fruktóza

cukr ovocný

Heroin

opiový alkaloid, diacetylovaný morfin