Terra ignota

Význam: neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra incognita

Další cizí slova

Mulit

nerostný křemičitan hlinitý, základní složka některých keramických hmot

Fáma

šířená, často neověřená zpráva

Forward [fórvard]

sport útočník

Béchamel [bešamel]

druh základní omáčky

Delcredere

detkredere

Usurpace

bezprávné, násilné ovládnutí, uchvácení