Torteliny

Význam: italské těstoviny, taštičky plněné mletým masem

Další cizí slova

Asketizmus

odříkání, zdrženlivost, askeze

Denominace

1. označení jménem, pojmenování; 2. jednotlivá protestantská církev; 3. měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel

Summa summarum [suma sumárum]

součet součtů, výsledná částka

Variance

rozptyl

Metopismus

rozštěp lebeční kosti v důsledku nezarůstání švů

Parabola

1. přirovnání, podobenství; 2. jedna z kuželoseček