Tradovat

Význam: předávat, sdělovat, dále šířit

Další cizí slova

Heterosporie

různovýtrusnost

Toko-

první část složených slov mající význam porod, porodní, rodit

Pyromantie

věštění, hádání z ohně

Javatismus

filosofie chatovani;navazuje na javatista

Mohér [mohér]

angorská vlna nebo látka z ní

Digitalizace

převod analogového signálu na digitální