Traktor

Význam: 1. motorové vozidlo k tažení, popř. pohonů strojů nebo nářadí; 2. posunovač papíru u tiskárny

Další cizí slova

Disponibilní

upotřebitelný, schopný užití, k dispozici

Diktátor

vládce s neomezenou mocí

Baryony

těžké elementární částice

Pia fraus

nepravda v dobrém úmyslu, zbožný klam

Valér

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

Vitalizmus

1. názor o existenci nehmotné životní síly energie; 2. literární směr zaměřený na přírodu a smyslové prožitky