Transliterace

Význam: přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy

Další cizí slova

Anodynum

prostředek zmírňující bolest

Toasting [toustyng]

1. opékání; 2. naživo přidávané rytmizované a rychlé verbální vsuvky používané zejm. diskžokeji

Bago

žvanec tabáku; zbytky tabáku

Termoresistence-

odolnost materiálů vůči teplu

Douglaska

mohutný severoamerický jehličnatý strom

Redivivus

oživený