Travér

Význam: vzor s příčnými proužky, tkanina s tímto vzorem

Další cizí slova

Čirok

obilnina teplých oblasti, kaoliang, sorgo

Konšel

radní, člen městské nebo obecní rady

Demokracie

vláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci

Ski

lyže

Tricho-

první část složených slov mající význam vlas, chlup

Hieronym

změna jména, obv. při vstupu do kláštera