Trilogie

Význam: umělecké dílo složené ze tří relativně samostatných částí

Další cizí slova

Sérologie

nauka o séru

Cézura

liter. přerývka, mezislovní předěl ve verši spadající dovnitř stopy; předěl, krátká přestávka mezi frázemi

Akupunktura

stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla

Synekdocha

označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek

Melo-

první část složených slov mající význam písňový, zpěvný, hudební

Antikorozní

vzdorující korozi; ochraňující před korozí