Triplicita

Význam: trojnásobnost, trojí výskyt, vyhotovení

Další cizí slova

Samum

horký, suchý vítr severoafrických a arabských pouští

Štreka

delší cesta, běžecká trať

Akceptovat

přijímat, souhlasit

Genom

genový obsah chromozomů jádra buňky

Apokopa

odsouvání hlásky

Fátum

osud