Triticale [tritykale]

Význam: žitovec, mezirodový kříženec mezi pšenicí a žitem

Další cizí slova

Detezaurace

snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem

Aerostatika

součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

Majestát

panovnická moc, titul panovníka; odznak panovnické hodnosti; panovnická listina; vznešenost, velebnost, majestátnost

Saranče

býložravý hmyz tvořící obrovská hejna a ničící rostliny

Bestseller [bestselr]

čtenářsky i obchodně úspěšná kniha

Orgiasmus

vytržení (zejm. náboženské), vyvrcholení orgií