Trubadůr

Význam: jihofrancouzský středověký autor a interpret milostných písní

Další cizí slova

Atheismus

popírání existence nebo možnosti poznat boha

Klip

1. střih; krátký filmový záběr nebo zvuková nahrávka; 2. příkrý útes; malé ploché skalnaté pobřeží

Animato

oživeně, živě

Konduktivita

veličina charakterizující v jednotlivých bodech elektrický odpor látky

Autoportrét

vlastní podobizna

Show-girl

revuální tanečnice, sboristka