Trust

Význam: forma sdružení podniků, které nemají vlastní výrobní, obchodní ani správní samostatnost

Další cizí slova

Provize

odměna za určitou činnost, obvykle v závislosti na jejím výsledku

Ašrem

náboženský útulek volně sdružující hinduisty věnující se převážně rozjímavému životu, jogíny

Exkluzive

vyjma,kromě, mimo, nepočítaje v to

Onto-

první část složených slov mající význam bytí, poznání

Kolosální

obrovský; velkolepý, nádherný, skvělý

Korveta

1. válečná hojstěžňová plachetnice s jednou řadou děl; bojová loď používaná jako loď doprovodná; 2. akrobatický skok do stoje na rukou