Tube type [tjúb tajp]

Význam: pneumatika s duší

Další cizí slova

Provincializmus

nedostatek širšího rozhledu; krajové slovo nebo rčení

Tektonosféra

vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům

Neurocranium

mozková část lebky

Terminativum

dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso

Konzultace

porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího

Fraktura

1. lék. zlomenina; 2. německé gotické lomené písmo