Ufolog

Význam: kdo se zabývá problematikou ufo

Další cizí slova

Historisace

zdůrazňování, napodobování minulosti

Urbanistika

nauka o stavbě lidských sídel, urbanizmus

Župan

1. domácí kabátek; 2. správce župy; 3. těstový obal některých moučníků

August

druh klauna

Diazotypie

způsob záznamu obrazu

Procedura

postup při nějakém, obv. složitém konání; soubor léčebných úkonů, např. v lázních