Uhlohydráty

Význam: nesprávný výraz pro sacharidy

Další cizí slova

Hydrotropizmus

orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti

Stretching [strečing]

pozvolné dlouhotrvající protahování

Gavota

starý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec; skladba podobného typu, zvláště jako intermezzo svity

Nebulární

vzniklý z mlhoviny, mlhovinový

Imitance

společný název pro impedanci a admitanci

Difuse

pohyb částic vyvolaný gradientem, např. teplotním,koncentračním