Urografie

Význam: vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky

Další cizí slova

Arizace

nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů

Molalita

koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 kg rozpouštědla

Klér

1. roztok rafinovaného cukru ve vodě nebo v sirobech k sváření bílých cukrovin; 2.klérus

Audice

vnitřní slyšení, poselství vyšší moci

Baklažán

mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán

Vezikula

ohraničená dutina v pokožce nebo pod ní, puchýř