Vanitas vanitatum [vanytás vanytátum]

Význam: marnost nad marnost

Další cizí slova

Diatéza

vrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci

Rudimentální

nevyvinutý, zakrnělý, zárodečný vývojový pozůstatek; základní, elementární

Titanismus

boj vzdorem proti tyranii, odmítání veškerých zákonů (P. B. Shelley)

Diletantismus

neodbornost, samouctví; povrchnost

Kalo-

první část složených slov mající význam krása, krásný

Fotolitografie

způsob fotoreprodukce