Variola

Význam: pravé neštovice

Další cizí slova

Cirrhosa

svraštění a zatvrdnutí orgánu pri tvorbě nového vaziva, např. c. jater

Venózní

žilní

Autotachygraf

přístroj k mapování

Sebestředný

egocentrický,stylizující se do středu dění

Akrostich

báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

Somatopedie

podobor speciální pedagogiky, jejímž předmětem jsou osoby s tělesným postižením