Veřejné mínění

Význam: veřejné mínění by se dalo definovat jako: přesvědčení, názor nebo smýšlení společnosti

Další cizí slova

Aerostatika

součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

Omisivní

(čin) spáchaný zanedbáním

Valgosní

uchylující se od normální přímé polohy dovnitř, vbočený, ohnutý do tvaru písmene X

Monofyzitizmus

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista

Mesolit

střední doba kamenná

Ikonoklazmus

obrazoborectví