Vers libre [vér libr]

Význam: volný verš

Další cizí slova

Altán

menší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka

Genius loci

duch vládnoucí na určitém místě

Trinkgeld

spropitné

Esperanto

umělý mezinárodní jazyk

Torteliny

italské těstoviny, taštičky plněné mletým masem

Ergastenie

stav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahy