Versatilka

Význam: patentní tužka

Další cizí slova

Fixfokus

pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free

Krab

1. jedlý korýš; 2. architektonická plastická ozdoba, žabka, žába

Batolit

vyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce

Port

přístav; přípojné místo

Patricij

v antickém Řím plnoprávný občan; zámožný, bohatý občan

Dan

mistr nebo učitel japonských úpolových sportů; mistrovský stupeň vyjadřující technickou vyspělost závodníka těchto sportů