Verzálka

Význam: velké písmeno

Další cizí slova

Etažérka

stojan, polička s přihrádkami

Dóm

hlavní chrám; klenba, kupole; rozlehlá podzemní krasová jeskyně

Mandátní

příkazní; m. území koloniální území

Suplement

doplněk, příloha

Report

zpráva, hlášení

Refýž

nástupní ostrůvek (obv. městské hromadné dopravy)