Vexillum

Význam: klasický římský prapor čtvercového tvaru, nejčastěji červený

Další cizí slova

Kontaminant

znečišťující látka

Hydroplán

vodní letadlo

Fikcionalizmus

názor,že naše představy světa jsou pouhé

Entuziasmus

nadšení, zanícení pro něco

Disparátní

různorodý, oddělený

Iluzionismus

podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu