Vistasměnka

Význam: směnka na viděnou

Další cizí slova

Fernet

žaludeční bylinný hořký likér

Dionýsovský

smyslný, vášnivý, nespoutaný

Rudl

dvoukolový ruční vozík na přepravu zboží a materiálu

Thomismus-

směr křesťanské filozofie vycházející z učení Tomáše Akvinského

Devoluce

1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor

Konsens

shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost