Vizáž

Význam: tvář, obličej, vzezření

Další cizí slova

Meteoropatie

škodlivé působení povětrnostních změn na rostliny, živočichy i nervovou soustavu člověka citlivost na změny počasí

Konosament

cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď

Tabuizování

tabuizace

Tenit

přirozená slitina železa a niklu obsažená v meteoritech

Transnacionální

nadnárodní; svým významem nebo důsledkem jdoucí za hranice státu

Depka

deprese