Vokál

Význam: samohláska

Další cizí slova

Kvartet

komorní skladba pro čtyři nástroje nebo hlasy

Imbecilita

středně těžký stupeň slabomyslnosti

Helikon

nátrubkový dechový hudební nástroj

Duodenum

dvanácterník, dvanáctník

Prohibice

zákaz, zamezení, omezení, např. výroby, prodeje, dovozu a vývozu některých výrobků, zejm. alkoholických nápojů

Tyranisovat

týrat, trápit, utlačovat, používat násilí