Vokativ

Význam: pátý pád

Další cizí slova

Schematický

naznačený schématem podle schématu; zjednodušený

Muzejnictví

souhrnný pojem pro zakládání, správu a veškerou činnost muzeí

Incidence

nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel; mat. vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část

Monofobie

chorobný strach z osamělosti

Banderilla

kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech

Koagulát

útvar vzniklý koagulací, sraženina